תיקון מרססים חשמליים

בדיקת מרססים חשמליים הוא תהליך שאינו דומה לבדיקת מרססים מכאנים, בבדיקת מרססים חשמליים יש חשיבות רבה לכמות הדלת שנכנסת למרסס, ולכמות הדלק היוצאת ממנו משתי היציאות, (עודפים למיכל דלק, ודלק למנוע שמוזרק מהדיזה)…       העמוד בבניה

Continue reading